Công văn 816/BNN-HTX

Công văn số 816/BNN-HTX về việc hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 816/BNN-HTX hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 816/BNN-HTX
V/v: Hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty có nông, lâm trường.

 

Thực hiện Nghị định của Chính phủ số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BNN ngày 04 tháng 03 năm 2005 hướng dẫn xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Để thống nhất hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu của đề án gửi đi thẩm định:

Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh trước khi gửi đi thẩm định phải được thông qua và có ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với nông, lâm trường trực thuộc địa phương), Ban Cán sự đảng của Tổng công ty và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nông, lâm trường (đối với nông, lâm trường trực thuộc Tổng công ty).

2. Hồ sơ thẩm định đề án:

a) Nội dung Hồ sơ gồm:

- Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;

- Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

- Tờ trình thẩm định đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng công ty gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo liên quan đến đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh;

- Các phụ lục, phụ biểu và văn bản pháp lý liên quan (biên bản thẩm định của Hội đồng sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường tỉnh, tổng công ty; Ý kiến của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân…).

b) Số lượng: Hồ sơ thẩm định đề án nông trường quốc doanh hoặc lâm trường quốc doanh được làm thành 15 bộ.

3. Thời gian:

Hồ sơ đề án gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn) trước ngày Hội đồng thẩm định họp.

Sau khi nhận được hồ sơ, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi cho các thành viên Hội đồng thẩm định để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.

Hội đồng thẩm định sẽ thông báo thời gian cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty báo cáo trình bày đề án trước Hội đồng thẩm định.

Sau thời gian 5 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, ĐT 04.8230530) để xử lý.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN & PTNT;
- Lưu VP, HTX.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 816/BNN-HTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu816/BNN-HTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2005
Ngày hiệu lực14/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 816/BNN-HTX hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 816/BNN-HTX hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu816/BNN-HTX
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành14/04/2005
        Ngày hiệu lực14/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 816/BNN-HTX hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 816/BNN-HTX hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

           • 14/04/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực