Công văn 8170/BTC-CST

Công văn 8170/BTC-CST năm 2016 về miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8170/BTC-CST
V/v miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thiên

Trả lời công văn 05/2015/CV-NT ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH Ngọc Thiên đề nghị hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu đối với hoạt động bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015, cụ thể như sau:

- Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài chính quy định việc miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định tại khoản 12 Phụ lục III Nghị định này khi xuất khẩu”

- Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết danh mục sản phẩm này quy định tại khoản 12 Phụ lục III Nghị định này”

- Khoản 12 Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận”.

- Khoản 3 Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “3. Xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại.”

Công ty TNHH Ngọc Thiên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0502000484 ngày 18/11/2005 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900244369 đăng ký lần đầu ngày 18/11/2005 lần thứ 2 ngày 26/12/2014 với ngành nghề kinh doanh: Tái chế phế liệu đồng, nhôm, kẽm, chì tái sinh, hút lọc khói bụi chì; Xử lý và vận chuyển chất thải độc hại, nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất. Hiện nay Công ty tái chế nhựa từ vỏ bình ắc quy phế liệu và các phế phẩm khác. Tại công văn số 712/BCT-CNNg ngày 24/1/2014 của Bộ Công Thương đã xác nhận: Công ty có đủ tư cách pháp nhân để sản xuất, tái chế nhôm thỏi và hạt nhựa từ chất thải nguy hại trong sinh hoạt, công nghiệp. Tại công văn số 1583/TCMT-KSON ngày 4/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) có ý kiến mặt hàng nhựa tái chế từ vỏ bình ắc quy của Công ty có thể được xem xét đưa vào nhóm hàng được ưu đãi hỗ trợ theo quy định tại Điều 44, Mục 12 Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp sản phẩm nhựa tái chế từ vỏ bình ắc quy phế liệu và các phế phẩm khác do Công ty TNHH Ngọc Thiên sản xuất và xuất khẩu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận là sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng xét miễn, giảm thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Tài chính có công văn số 5627/BTC-CST ngày 26/4/2016 gửi xin ý kiến các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự thảo Thông tư hướng dẫn Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Theo đó, việc ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại của Công ty sẽ được thực hiện theo hiệu lực thi hành của Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Bộ Tài chính khi ban hành.

2. Ngoài ra, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định: “Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).” Trường hợp mặt hàng nhựa xuất khẩu của Công ty không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu mặt hàng nhựa tái chế nêu trên, Công ty phải kê khai mã hàng (mã HS) tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng này trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8170/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8170/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8170/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực