Công văn 8174/TCHQ-GSQL

Công văn 8174/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8174/TCHQ-GSQL 2019 xuất khẩu vôi đôlômit


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8174/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu vôi, đôlômit

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 67/BXD-VLXD ngày 20/11/2019 và công văn số 72/BXD-VLXD) ngày 13/12/2019 thì: “Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong đó, bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan.”

Do vậy, đề nghị các đơn vị căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng nêu trên để xem xét, giải quyết thủ tục xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp theo đúng quy định.

2. Doanh nghiệp tự khai báo và chịu trách nhiệm về lượng sản phm vôi, đôlômit nung xuất khẩu, đảm bảo không vượt quá công suất của mỗi cơ sở sản xuất theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy hoạch.

3. Bãi bỏ hướng dẫn cấp Phiếu theo dõi trừ lùi và cấp Phiếu trích theo dõi trừ lùi tại công văn số 8111/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2017 và công văn số 98/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2018 của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để p/hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Vụ, Cục: PC, ĐTCBL, KTSTQ, QLRR, TT-KT (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 8174/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8174/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2019
Ngày hiệu lực31/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(03/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8174/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 8174/TCHQ-GSQL 2019 xuất khẩu vôi đôlômit


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8174/TCHQ-GSQL 2019 xuất khẩu vôi đôlômit
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8174/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýMai Xuân Thành
       Ngày ban hành31/12/2019
       Ngày hiệu lực31/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtTháng trước
       (03/02/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 8174/TCHQ-GSQL 2019 xuất khẩu vôi đôlômit

          Lịch sử hiệu lực Công văn 8174/TCHQ-GSQL 2019 xuất khẩu vôi đôlômit

          • 31/12/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/12/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực