Công văn 818/TCT-CS

Công văn 818/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 818/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1711 ngày 17/11/2009 của Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam và công văn số 20924/CT-TTr1 ngày 1/12/2009 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 49 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Trong quá trình kinh doanh nếu không đạt các tieu chuẩn để hưởng ưu đãi về thuế quy định tại Điều 46 và Điều 48 của Nghị định này thì cơ quan cấp giấy phép sẽ điều chỉnh lại mức thuế suất, thời gian miễn giảm đã quy định trong Giấy phép Đầu tư”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế tiến hành kiểm tra từ tình hình thực tế nếu thực tế đáp ứng các điều kiện đầu tư theo giấy phép của Công ty Zuellig Pharma. Trường hợp Công ty không thỏa mãn các điều kiện ưu đãi đầu tư theo giấy phép thì Công ty không được hưởng ưu đãi đầu tư theo giấy phép đầu tư, đồng thời phải thông báo cho Bộ kế hoạch đầu tư và theo giấy phép đầu tư, đồng thời phải thông báo cho Bộ kế hoạch đầu tư và Ban quản lý các KCN và KCX thành phố Hà Nội được biết để điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 818/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu818/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2010
Ngày hiệu lực18/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 818/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 818/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu818/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành18/03/2010
        Ngày hiệu lực18/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 818/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 818/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 18/03/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực