Công văn 81805/CT-TTHT

Công văn 81805/CT-TTHT năm 2017 về hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81805/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81805/CT-TTHT
V/v hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và Phát triển giáo dục S.S.G
Địa chỉ: Số nhà 95 ph Ái Mộ, P. B Đ, Q. Long Biên, Hà Nội
MST: 0104153201

Trả lời công văn số 082/SSGE-TCKT ngày 30/11/2017 của Công ty CP đầu tư và Phát triển giáo dục S.S.G hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyn nội bộ như hàng hóa được xuất đ chuyn kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT...”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục S.S.G là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khi Công ty xuất văn phòng phẩm và vật phẩm cho các lớp học của Công ty để phục vụ cho các tiết giảng dạy, cho hoạt động của giáo viên và công tác tuyển sinh các lớp học của Công ty... thì Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT và không phải tính, nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP đầu tư và Phát triển giáo dục S.S.G được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Long Biên;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, THTT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 81805/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81805/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 81805/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 81805/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81805/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81805/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 81805/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 81805/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn tiêu dùng nội bộ Hà Nội

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực