Công văn 8187/VPCP-KTTH

Công văn 8187/VPCP-KTTH về tình hình quản lý, sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8187/VPCP-KTTH tình hình quản lý sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8187/VPCP-KTTH
V/v: tình hình quản lý, sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về tình hình quản lý, sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện rà soát lại ngay việc quản lý, lưu hành, xử lý đối với vi phạm của xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài thời gian vừa qua; trách nhiệm của các Bộ trong quản lý; báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương thức quản lý, phân công trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát đăng ký, lưu hành xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài ở nước ta, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

2. Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 10 năm 2012 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng và ban hành Quy định việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe 2, 3 bánh gắn máy của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8187/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8187/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2012
Ngày hiệu lực15/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8187/VPCP-KTTH tình hình quản lý sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8187/VPCP-KTTH tình hình quản lý sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8187/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành15/10/2012
        Ngày hiệu lực15/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8187/VPCP-KTTH tình hình quản lý sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8187/VPCP-KTTH tình hình quản lý sử dụng và lưu hành xe ô tô mang biển

              • 15/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực