Công văn 8188/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 8188/VPCP-CN 2023 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8818/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tại buổi làm việc với đồng chí Thường trực Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang;
- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng;
- Đồng kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng có Văn bản số 8243-CV/VPTW ngày 19 tháng 10 năm 2023 gửi Ban cán sự đảng Chính phủ về việc xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tại buổi làm việc của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ngày 14 tháng 10 năm 2023. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông trong Tỉnh và giữa tỉnh Bắc Kạn với các vùng theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát huy tính tự lực, tự cường của địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

2. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 18 tháng 8 năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và phấn đấu khởi công Dự án đường cao tốc Chợ Mới - Thành phố Bắc Kạn trong Quý IV năm 2023.

3. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống nhất giải pháp về nguồn vốn, cơ chế tài chính thực hiện Chương trình “Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025” theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 18 tháng 8 năm 2023, trong đó nghiên cứu, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh Bắc Kạn đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

4. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư vào các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như tỉnh Bắc Kạn, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6150/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2023; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ kính báo cáo các Phó Thủ tướng Chính phủ và thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTTH, CN; VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, QHĐP (03) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8188/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8188/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8188/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 8188/VPCP-CN 2023 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8188/VPCP-CN 2023 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8188/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành10/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8188/VPCP-CN 2023 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8188/VPCP-CN 2023 kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

              • 10/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực