Công văn 819/TCT-DNNN

Công văn số 819/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003

Nội dung toàn văn Công văn 819/TCT-DNNN miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 819/TCT-DNNN
V/v: Miễn giảm thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Phú Thọ 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 173/CT-DN1 ngày 26/01/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB: Bộ Tài chính đã có quyết định số 844 TC/QĐ/TCT ngày 19/7/2000, số 651 TC/QĐ/TCT ngày 28/5/2001, số 1992/QĐ-BTC ngày 16/10/2002, số 77 QĐ/BTC ngày 11/1/2005 miễn, giảm thuế TTĐB của năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 của Công ty rượu Đồng Xuân theo hướng dẫn tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính (nêu trên). Vì vậy, việc Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp tục miễn, giảm thuế TTĐB còn phải nộp từ năm 1999 đến năm 2003 cho Công ty rượu Đồng Xuân sau khi đã được Bộ Tài chính xử lý miễn, giảm như trên là không có căn cứ để giải quyết.

Trường hợp Công ty rượu Đồng Xuân là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, nếu thuộc đối tượng xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì Cục thuế hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty rượu Đồng Xuân;
- Lưu: VT, DNK (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 819/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu819/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2006
Ngày hiệu lực08/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 819/TCT-DNNN miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 819/TCT-DNNN miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu819/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành08/03/2006
        Ngày hiệu lực08/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 819/TCT-DNNN miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003

         Lịch sử hiệu lực Công văn 819/TCT-DNNN miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003

         • 08/03/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/03/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực