Công văn 82/TCT-TS

Công văn số 82/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 82/TCT-TS thu tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/TCT-TS
V/v: thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2462/CT-THDT ngày 31/10/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc truy thu tiền thuê đất trường hợp thu hồi đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ kèm theo Công văn số 2462/CT-THDT nêu trên thì:

- Tại Điều 2 (b) Quyết định số 9921/QĐ-UB ngày 29/5/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa "V/v bán nhà số 5 Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang cho báo Nông nghiệp Việt Nam sử dụng làm trụ sở văn phòng đại diện các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên tại thành phố Nha Trang" quy định: "b)… Báo Nông nghiệp phải làm thủ tục hợp đồng thuê đất đối với Sở Địa chính Khánh Hòa theo quy định của nhà nước (tiền thuê đất tính từ ngày hoàn thành hợp đồng mua nhà với Công ty quản lý và kinh doanh nhà)".

- Tại Điều 4 Hợp đồng mua bán nhà số 06/HĐ ngày 04/10/1996 của Công ty Quản lý và Kinh doanh Nhà Khánh Hòa và Báo Nông nghiệp Việt Nam có thỏa thuận: "Hai bên mua bán thừa nhận rằng đất đai tại 05 Tháp Bà, Vĩnh Thọ, Nha Trang là thuộc sở hữu Nhà nước. Hợp đồng này chỉ xác định việc mua bán nhà cửa, không có mua bán đất. Việc sử dụng đất đai tại 05 Tháp Bà, Báo Nông nghiệp phải làm thủ tục hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Khánh Hòa theo như điều 2 khoản b của quyết định".

Tại điểm 3, mục II, Phần I Thông tư số 70TC/QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định: "Trường hợp tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/1/1996 mà chưa nộp tiền thuê đất thì phải truy thu".

Theo đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam phải nộp tiền thuê đất kể từ ngày hoàn thành hợp đồng mua bán nhà nêu trên, cụ thể như sau:

- Năm 2004 trở về trước nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 70TC/QLCS nêu trên và Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước (áp dụng theo từng thời gian tương ứng với hiệu lực của 2 Thông tư này).

- Trường hợp năm 2005 Báo Nông nghiệp Việt Nam chưa làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giao đất (có hoặc không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai) theo quy định tại điểm 1.5, Mục II Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì:

+ Năm 2005 nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên.

+ Năm 2006 nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này cho đến thời điểm bàn giao đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam (VP miền Trung – Tây Nguyên);
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 82/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu82/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 82/TCT-TS thu tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 82/TCT-TS thu tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu82/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực04/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 82/TCT-TS thu tiền thuê đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 82/TCT-TS thu tiền thuê đất

           • 04/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực