Công văn 820/TTg-KTN

Công văn 820/TTg-KTN về áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý khí (GPP2) thuộc Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 820/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý khí (GPP2) thuộc Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công vă n số 3890/DKVN-HĐTV ngày 05 tháng 5 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 4442/BCT-NL ngày 20 tháng 5 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3064/BKHĐT-QLĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011), về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý khí (GPP2) thuộc Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Nhà máy xử lý khí (GPP2), việc chỉ định thầu thực hiện đúng quy định hiện hành. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng và tiến độ của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3), MT.(25b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 820/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu820/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 820/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 820/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 820/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu820/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 820/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý

              Lịch sử hiệu lực Công văn 820/TTg-KTN áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Nhà máy xử lý

              • 24/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực