Công văn 8206/VPCP-V.I

Công văn 8206/VPCP-V.I năm 2020 về Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8206/VPCP-V.I 2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8206/VPCP-V.I
V/v Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số: 1598/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020, số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc sơ kết 1 năm thực hin Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1598/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc dừng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị và văn bản số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

2. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Ch thị nêu trên; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu tại văn bản số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ; trong đó cần chú ý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng.

3. Giao Thanh tra Chính phủ:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

- Phối hp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất hướng dẫn về cơ chế, quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo qua đường dây nóng, hộp thư điện tử nhằm xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

4. Đ nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ...tiếp tục tăng cường việc giám sát thực hiện Chỉ thị, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ : ĐMDN,KTTH,
Cục KSTTHC, TH;
- Lưu: VT,V.I
(3), PT 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8206/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8206/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2020
Ngày hiệu lực01/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(03/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8206/VPCP-V.I

Lược đồ Công văn 8206/VPCP-V.I 2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8206/VPCP-V.I 2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8206/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành01/10/2020
        Ngày hiệu lực01/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (03/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8206/VPCP-V.I 2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8206/VPCP-V.I 2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

              • 01/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực