Công văn 8207/TCHQ-TXNK

Công văn 8207/TCHQ-TXNK năm 2017 về thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7

Nội dung toàn văn Công văn 8207/TCHQ-TXNK 2017 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8207/TCHQ-TXNK
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank);
(Đ/c: Tầng 34, Keangnam Hà Nội Landmark Towerr E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
(Đ/c: 226-228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3, TP. Hồ Chí Minh)
- Ngân hàng MIZUHO Bank, LTD;
(Đ/c: 63, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB);
(Đ/c: 927, Trần Hưng Đạo, P1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
(72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Ngân hàng TMCP HD bank;
(Đ/c: Số 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP. Hồ Chí Minh)
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
(Đ/c: 109, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tiếp theo công văn số 3144/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2017 của Tổng cục Hải quan, công văn 4303/TXNK-DTQLT ngày 20/10/2017 của Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan về việc thông báo các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và các ngân hàng đã triển khai thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan xin thông báo các nội dung sau:

1. Bổ sung danh sách các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan:

Ngày 12/12/2017 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank) và triển khai thí điểm tại địa bàn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank), các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàng thương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan, tuyên truyền trên Website của đơn vị (Danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan đính kèm).

Đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank) cung cấp danh sách cán bộ làm đầu mối về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK), đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ: [email protected] trước ngày 20/12/2017.

2. Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7:

2.1. Thời gian triển khai:

Tiếp theo 4303/TXNK-DTQLT thông báo các ngân hàng thương mại cổ phần: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, MBbank và Techcombank đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 23/10/2017; Nay, các ngân hàng thương mại: Sacombank, MIZUHO Bank, SCB, VPBank, Hdbank, Lienvietpostbank đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai nộp thuế điện tử 24/7 và hoàn thiện nâng cấp hệ thống. Tổng cục Hải quan thông báo bổ sung các ngân hàng thương mại: Sacombank, MIZUHO Bank, SCB, VPBank, Hdbank, Lienvietpostbank vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Thời gian chính thức triển khai các ngân hàng như sau:

- Các ngân hàng thương mại cổ phần: Sacombank, SCB, VPBank, Hdbank, Lienvietpostbank chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 0 giờ ngày 21/12/2017.

- Chi nhánh ngân hàng Mizuho Hồ Chí Minh và Chi nhánh ngân hàng Mizuho Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 0 giờ ngày 02/01/2018.

2.2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với các NHTM đã tham gia 24/7, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

2.3. Yêu cầu các ngân hàng:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của các ngân hàng.

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kiểm tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tổng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT,TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
(Ban hành kèm theo công văn số 8207/TCHQ-TXNK ngày 15/12/2017 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

13

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

14

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

15

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

16

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

17

Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

18

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

19

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

20

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

21

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

22

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB) (ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

23

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

24

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

25

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

26

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

27

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

28

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd

29

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

30

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

31

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

32

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

33

Ngân hàng CITIBANK, N.A.

34

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank)

35

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

36

Ngân hàng Bangkok Đại chúng trách nhiệm hữu hạn

37

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank)

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8207/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8207/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8207/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 8207/TCHQ-TXNK 2017 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8207/TCHQ-TXNK 2017 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8207/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýLưu Mạnh Tưởng
       Ngày ban hành15/12/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8207/TCHQ-TXNK 2017 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8207/TCHQ-TXNK 2017 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước