Công văn 821/TCT-DNK

Công văn số 821/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Nội dung toàn văn Công văn 821/TCT-DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 821/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp Hà Nội

 

Trả lời công văn số 910 CT/HTr ngày 25/01/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v thuế suất thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với Hợp đồng xây dựng ký trước ngày 01/01/2004:

Tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, thì: cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế suất thuế GTGT đối với khối lượng xây lắp dở dang thì: Để được áp dụng mức thuế suất 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang của các hợp đồng đã ký trước ngày 01/01/2004, các doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với cơ quan Thuế trước ngày 01/6/2004.

Căn cứ các quy định trên thì chỉ có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 và thực tế đang xây dựng dở dang thì mới được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Đề nghị Cục thuế kiểm tra, nếu Công ty TNHH Mỹ thuật Hữu Nghị đã đăng ký danh sách với cơ quan Thuế theo quy định thì được áp dụng mức thuế suất 5%.

2. Đối với các hợp đồng xây dựng ký từ ngày 01/01/2004 áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định tại Điểm 3.14, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 821/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu821/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2006
Ngày hiệu lực08/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 821/TCT-DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 821/TCT-DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu821/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành08/03/2006
        Ngày hiệu lực08/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 821/TCT-DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 821/TCT-DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng

           • 08/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực