Công văn 8210/BNN-QLDN

Công văn 8210/BNN-QLDN năm 2017 về xây dựng danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8210/BNN-QLDN 2017 danh mục dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8210/BNN-QLDN
V/v xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì hoạt động “Xây dựng Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp”.

Mục đích của Chương trình là: (i) cung cấp thông tin cơ bản về các dự án ưu tiên của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; (ii) định hướng các nhà đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư; (iii) sử dụng kết quả của Chương trình trong các hội nghị, hội thảo, các chương trình xúc tiến đầu tư cấp tỉnh và Bộ.

Đthực hiện xây dựng danh mục các dự án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Ủy ban nhân dân cung cấp thông tin về các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2016-2020 (mẫu theo Phụ lục gửi kèm. File mm có thể tải tại trang https://www.mard.gov.vn/Pages/tin-thong-bao.aspx).

Công văn của Quý ủy ban xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 02, Ngọc Hà, Hà Nội), trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp. Mọi thông tin liên hệ: Ông Lương Duyên Toàn, điện thoại 0936587776; email: [email protected]

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
- Lưu: VT,
QLDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ...

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên dự án đầu tư

Mục tiêu dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Quy mô dự án

Thời gian thực hiện

Vốn đầu tư

Địa chỉ liên hệ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8210/BNN-QLDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8210/BNN-QLDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8210/BNN-QLDN

Lược đồ Công văn 8210/BNN-QLDN 2017 danh mục dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8210/BNN-QLDN 2017 danh mục dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8210/BNN-QLDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8210/BNN-QLDN 2017 danh mục dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8210/BNN-QLDN 2017 danh mục dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

              • 02/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực