Công văn 8211/VPCP-QHQT

Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III -Tiểu Chương trình 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8211/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình TC NH III-Tiểu Chương trình 2

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 200/TTr-NHNN ngày 01 tháng 11 năm 2010 về kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III – Tiểu chương trình 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán của Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III – Tiểu chương trình 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay.

4. Giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếp nhận vốn của Khoản tín dụng và mua lại số ngoại tệ giải ngân đó để bổ sung dự trữ ngoại hối của quốc gia tương tự như các khoản vay chương trình trước đây.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8211/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8211/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2010
Ngày hiệu lực11/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8211/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành11/11/2010
        Ngày hiệu lực11/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8211/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Chương trình

              • 11/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực