Công văn 8212/VPCP-KTN

Công văn 8212/VPCP-KTN về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến việc sửa đổi Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8212/VPCP-KTN năm 2011 kiến nghị sửa đổi Nghị định hoa tiêu hàng hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8212/VPCP-KTN
V/v kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến việc sửa đổi Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 6438/UBND-VP ngày 07 tháng 11 năm 2011) về kiến nghị sửa đổi Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải sớm hướng dẫn các doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Công ty Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cổ phần hóa Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1251/TTg-KTN ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ./.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8212/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8212/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8212/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 8212/VPCP-KTN năm 2011 kiến nghị sửa đổi Nghị định hoa tiêu hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8212/VPCP-KTN năm 2011 kiến nghị sửa đổi Nghị định hoa tiêu hàng hải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8212/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8212/VPCP-KTN năm 2011 kiến nghị sửa đổi Nghị định hoa tiêu hàng hải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8212/VPCP-KTN năm 2011 kiến nghị sửa đổi Nghị định hoa tiêu hàng hải

           • 17/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực