Công văn 823/GSQL-TH

Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan đưa ra kho ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Trả lời Phiếu hỏi đáp ngày 16/8/2013 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính hỏi về việc hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa phục vụ sản xuất gia công tại các nhà máy, về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 10645/BTC-TCHQ chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh thành phố, theo đó thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; về chính sách thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý Thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; các Luật thuế khác liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công văn này thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập, tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013.

Đề nghị Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục tin học & Thống kê tài chính hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ văn bản trên, liên hệ với Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 823/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu823/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan đưa ra kho ngoại quan


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan đưa ra kho ngoại quan
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu823/GSQL-TH
       Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
       Người kýNguyễn Nhất Kha
       Ngày ban hành23/08/2013
       Ngày hiệu lực23/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan đưa ra kho ngoại quan

          Lịch sử hiệu lực Công văn 823/GSQL-TH năm 2013 thủ tục hải quan đưa ra kho ngoại quan

          • 23/08/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/08/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực