Công văn 823/SXD-KTTH

Công văn 823/SXD-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 823/SXD-KTTH 2014 hướng dẫn thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Vĩnh Long


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/SXD-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT.

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT);

Căn cứ Công văn số 1948/UBND-KTN ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai,

Đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh bất động, các Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT, các quy định về:

- Nguyên tắc thực hiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 4.

- Loại nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp được quy định tại Điều 5.

- Điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp được quy định tại Điều 6.

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 10.

- Quyền và nghĩa vụ của Sàn giao dịch bất động sản đối với nhà ở thương mại thế chấp được quy định tại Điều 11.

- Trách nhiệm của Sở Xây dựng được quy định tại Điều 31.

Nay Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Sở TN&MT;
- NHNN Việt Nam CNVL;
- BGĐ Sở;
- Website SXD VL;
- Lưu: VT, P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 823/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu823/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2014
Ngày hiệu lực23/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 823/SXD-KTTH

Lược đồ Công văn 823/SXD-KTTH 2014 hướng dẫn thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 823/SXD-KTTH 2014 hướng dẫn thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Vĩnh Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu823/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành23/07/2014
        Ngày hiệu lực23/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 823/SXD-KTTH 2014 hướng dẫn thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Công văn 823/SXD-KTTH 2014 hướng dẫn thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Vĩnh Long

            • 23/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực