Công văn 823/TĐC-THPC

Công văn số 823/TĐC-THPC ngày 08/08/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín

Nội dung toàn văn Công văn 823/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Công ty TNHH Giám định Thiên Tín. (Địa chỉ trụ sở chính: Số 23/275 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng. Điện thoại: 031 766934 - Fax: 031 776934) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể dưới đây:

Giám định chất lượng còn lại của hàng hóa đã qua sử dụng: Máy công cụ, trang thiết bị cơ khí và phụ tùng của các loại máy trên thuộc Chương 84.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty phải thực hiện giám định chất lượng còn lại của hàng hóa theo quy trình được thông báo trước đến cơ quan trưng cầu và chịu trách nhiệm về kết quả giám định hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 823/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 823/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2002
Ngày hiệu lực 08/08/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 823/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 823/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 823/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 823/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 08/08/2002
Ngày hiệu lực 08/08/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 823/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín

Lịch sử hiệu lực Công văn 823/TĐC-THPC cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước cho Công ty TNHH Giám định Thiên Tín

  • 08/08/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực