Công văn 8237/TCHQ-TXNK

Công văn 8237/TCHQ-TXNK năm 2016 về tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên Hệ thống kế toán tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8237/TCHQ-TXNK tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8237/TCHQ-TXNK
V/v tỷ lệ % tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1894/HQHCM-TXNK ngày 22/7/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên Hệ thống kế toán tập trung.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7402/TCHQ-TXNK trả lời. Theo đó, căn cứ Luật 106/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) thì mức tính tiền chậm nộp được xác định là 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền chậm nộp, hệ thống kế toán tập trung đã cập nhật và thực hiện từ ngày 1/7/2016. Hiện tại, hệ thống kế toán tập trung đáp ứng được việc xác định tiền chậm nộp theo quy định tại Luật 106/2016/QH13. Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thuộc tính Công văn 8237/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8237/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2016
Ngày hiệu lực24/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8237/TCHQ-TXNK tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8237/TCHQ-TXNK tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8237/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành24/08/2016
        Ngày hiệu lực24/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8237/TCHQ-TXNK tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8237/TCHQ-TXNK tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung 2016

            • 24/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực