Công văn 8239/UBND-VX

Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8239/UBND-VX
V/v Nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Ban Dân tộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được Công văn số 127-CV/BCSĐ ngày 24/10/2013 của Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương (gửi văn bản đính kèm).

Về việc này, UBND Thành phố giao nhiệm vụ:

Giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân tộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào thực tế của từng địa phương triển khai, thực hiện các nội dung tại Công văn số 127-CV/BCSĐ ngày 24/10/2013 của Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCSĐ UBDT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT Trần Xuân Việt;
- Đ/c CVP, PVP N.N.Sơn;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX (Ngoc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8239/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8239/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8239/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hà Nội

              • 05/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực