Công văn 823TCT/ĐTNN

Công văn số 823TCT/ĐTNN về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 823TCT/ĐTNN ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 823TCT/ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1967/CT-TTr2 ngày 15/12/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN:

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài thì: Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư cho việc tổ chức lại doanh nghiệp, doanh nghiệp mới kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ theo phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nêu trong giải trình về việc tổ chức lại doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 24/2000/NĐ-CP nêu trên.

Mặt khác, theo quy định tại Mục I, Phần Đ, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính thì: Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.

Trường hợp công ty TNHH Novartis Việt Nam sau khi tách một phần tài sản và các quyền nghĩa vụ liên quan để thành lập công ty TNHH Syngenta Việt Nam thì công ty TNHH Syngenta Việt Nam không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.

Theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì công ty TNHH Novartis Việt Nam được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi. Năm 1998 là năm đầu tiên công ty kinh doanh có lãi nên công ty TNHH Novartis Việt Nam được miễn thuế TNDN năm 1998 và năm 1999. Kể từ năm 2000 Công ty TNHH Novartis Việt Nam hết thời hạn được hưởng ưu đãi và phải nộp thuế TNDN theo quy định.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phải nộp thuế TNDN theo quy định kể từ khi giấy phép được cấp có hiệu lực (do được kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ Công ty TNHH Novartis Việt Nam nên Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã hết thời gian được ưu đãi miễn giảm thuế TNDN).

2. Về chi phí khác:

Theo quy định tại Điểm b12, Mục I, Phần thứ hai thì đối với ngành sản xuất chi phí quảng cáo, tiếp thị… và các chi phí khác không vượt quá mức khống chế quy định là 7% cho 2 năm đầu và 5% cho các năm sau trên tổng chi phí của các Khoản b1 đến b11 nêu trên.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam do kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Novartis Việt Nam nên khi tính các khoản chi phí hợp lý trong năm để xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì tỷ lệ chi phí khác không vượt quá 5% cho các năm còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Syngenta VN;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 823TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu823TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2005
Ngày hiệu lực23/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 823TCT/ĐTNN ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 823TCT/ĐTNN ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu823TCT/ĐTNN
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Văn Huyến
     Ngày ban hành23/03/2005
     Ngày hiệu lực23/03/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 823TCT/ĐTNN ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Công văn 823TCT/ĐTNN ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

        • 23/03/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/03/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực