Công văn 8242/BGDĐT-PC

Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8242/BGDĐT-PC
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); ngày 16/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6142/BGDĐT-PC gửi đến các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc triển khai Đề án 1928 và gửi báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2011.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 về các nội dung cụ thể sau:

1. Việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án 1928 (đề nghị nêu rõ số, ký hiệu văn bản hoặc danh mục văn bản, ngày tháng năm ban hành).

2. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928 và kết quả đạt được.

3. Đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật và chương trình các môn học pháp luật (các phụ lục gửi kèm theo).

4. Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928; các thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2011 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội đồng thời gửi theo địa chỉ Email: [email protected].

(Quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm đề nghị liên hệ với Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 theo địa chỉ: Đ/c Đặng Thu Huyền, Thư ký Ban Điều hành Đề án 1928, Tel: 04.38691410, DĐ: 0963969699, email: [email protected]).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp; các bộ, ngành thành viên BĐH Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Lưu VT, PC, BĐH (60).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
Trần Quang Quý

 


Tên cơ sở:

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC PHÁP LUẬT

Stt

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Tên môn học

Tổng số giờ giảng/năm

Thâm niên công tác

Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng

Liên hệ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(2) Ghi rõ họ tên các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn học pháp luật tại cơ sở

(3) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo của giáo viên, giảng viên như: cử nhân luật, thạc sỹ luật, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác

(4) Ghi cụ thể tên các môn học pháp luật đang trực tiếp giảng dạy theo từng trình độ đào tạo tại cơ sở

(5) Ghi rõ tổng số giờ dạy môn pháp luật trên tổng số giờ giảng của giáo viên, giảng viên trong một năm

(6) Thống kê số năm trực tiếp giảng dạy các môn học pháp luật

 

 

…………., ngày ….. tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên cơ sở:

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC PHÁP LUẬT

Stt

Môn học

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Thời lượng môn học

Giáo trình, tài liệu giảng dạy

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(2) Ghi rõ tên các môn học pháp luật đang giảng dạy như: Pháp luật, pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Luật Tài chính...

(3) Ghi rõ trình độ đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện: Đại học, cao đẳng, TCCN, trung cấp nghề…

(5) Ghi rõ số tiết hoặc số đơn vị học trình của từng môn học

(6) Ghi rõ tên giáo trình, tài liệu giảng dạy, chủ biên hoặc người biên soạn của từng môn học pháp luật đang được sử dụng tại cơ sở.

 

 

…………., ngày ….. tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8242/BGDĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8242/BGDĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8242/BGDĐT-PC

Lược đồ Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8242/BGDĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng

           • 08/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực