Công văn 82450/CT-TTHT

Công văn 82450/CT-TTHT năm 2017 về hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 82450/CT-TTHT 2017 hồ sơ giao dịch liên kết Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82450/CT-TTHT
V/v hồ sơ giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Leakless
Đa chỉ: Lô 75, khu công nghiệp Ni Bài, xã Quang Tiến, huyn Sóc Sơn, Hà Ni, MST: 0102026039

Trả lời công văn số 06/CV đề ngày 05/12/2017 của Công ty TNHH Việt Nam Leakless (sau đây gọi là Công ty) hỏi về miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

Điều 2. Đi tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết:

Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết) là các.... bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác...

+ Tại Điều 11 quy định các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Điều 11. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

...c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất li nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập H sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp năm 2017, Công ty là đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai, có phát sinh giao dịch với bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói trên.

Trường hợp Công ty thuộc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nêu trên thì được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói trên.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Việt Nam Leakless được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 82450/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu82450/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 82450/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 82450/CT-TTHT 2017 hồ sơ giao dịch liên kết Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 82450/CT-TTHT 2017 hồ sơ giao dịch liên kết Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu82450/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 82450/CT-TTHT 2017 hồ sơ giao dịch liên kết Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 82450/CT-TTHT 2017 hồ sơ giao dịch liên kết Hà Nội

            • 26/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực