Công văn 82452/CT-TTHT

Công văn 82452/CT-TTHT năm 2017 về hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 82452/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82452/CT-TTHT
V/v hướng dẫn viết hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Vận tải biển Vinalines
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Ocean Park-Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100104595-011

Trả lời công văn số 429/VLC-TCKT ngày 25/09/2017 và công văn giải trình số 486/VLC-TCKT ngày 16/11/2017 của Công ty Vận tải biển Vinalines hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Căn cứ 2.15 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính).

“2.15. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.”

Căn cứ tiết b Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. ”

Trường hợp Công ty Vận tải biển Vinalines là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quản lý và khai thác. Năm 2011 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có Quyết định chuyển giao 03 con tàu khô cho Công ty VTB Vinalines quản lý, khai thác đồng thời hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và kê khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng. Riêng thuế TNDN Công ty chuyển lợi nhuận trước thuế về Tổng Công ty để Tổng công ty nộp thuế TNDN.

Khi chuyển giao tàu cho Công ty Vận tải biển Vinalines, TCT Hàng hải Việt Nam không xuất hóa đơn GTGT mà chỉ ra Quyết định chuyển giao 03 tàu hàng khô cho Công ty quản lý và khai thác thì khi bán tàu Tổng công ty xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy định. Công ty không phải xuất lại hóa đơn GTGT bán tàu Vinalines Star cho Tổng công ty. Trường hợp đã xuất hóa đơn thì hai bên lập biên bản thu hồi lại hóa đơn đã lập sai và lưu giữ tại đơn vị.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT số 2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 82452/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 82452/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 82452/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 82452/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 82452/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 82452/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 82452/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 82452/CT-TTHT 2017 hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

  • 26/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực