Công văn 825/BNG-CNV

Công văn 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 825/BNG-CNV 2020 đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/BNG-CNV
V/v đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1481/VPCP-QHQT ngày 27/02/2020, Bộ Ngoại giao xin đính chính nội dung tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 ca Thủ tưng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam như sau:

Khoản 2 Điều 5 viết là: “2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:...”.

Nay xin sửa lại là: “2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Th tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:...”./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, c
ác Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch
ính phủ;
- HĐND, UBND c
ác tnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn ph
òng Quốc hội;
- Hội đ
ng Dân tộc và các Ủy ban ca Quc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện kiểm sát nhân dân ti cao;
- Kiểm toán nh
à nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ng
ân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân h
àng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của c
ác đoàn thể;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn v trực thuộc, Công báo;
- Lưu: HC, CNV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bùi Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 825/BNG-CNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu825/BNG-CNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(18/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 825/BNG-CNV

Lược đồ Công văn 825/BNG-CNV 2020 đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 825/BNG-CNV 2020 đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu825/BNG-CNV
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
        Người kýBùi Thanh Sơn
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 825/BNG-CNV 2020 đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 825/BNG-CNV 2020 đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực