Công văn 8253/BTC-ĐT

Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8253/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ và du lịch Thành Công

Trả lời công văn số 45/KHKT ngày 04/6/2012 của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ và du lịch Thành Công, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 48, Chương VIII Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng như sau:

"2. Đối với công việc xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc bên mời thầu phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Đối với công việc xây lắp này, sau khi hợp đồng theo hình thức trọn gói được ký kết, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu."

Mặt khác, việc thẩm tra quyết toán đối với hợp đồng trọn gói được quy định tại Điểm 1.3.2, Điều 16, Phần II Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và quy định cụ thể tại Điểm 3.2.2, Điều 3, Mục III, Phần B Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như sau:

"Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức "giá hợp đồng trọn gói" (không phân biệt hình thức lựa chọn thầu): Đối chiếu các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng công việc hoàn thành, đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng, đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu."

Đề nghị Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ và du lịch Thành Công, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, quyết toán hợp đồng trọn gói theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8253/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8253/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2012
Ngày hiệu lực20/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8253/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Mạnh Cường
        Ngày ban hành20/06/2012
        Ngày hiệu lực20/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8253/BTC-ĐT năm 2012 hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói

           • 20/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực