Công văn 8255/VPCP-KTTH

Công văn 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8255/VPCP-KTTH 2018 sử dụng vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8255/VPCP-KTTH
V/v Sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 5712/BCT-TC ngày 19 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 2987/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 8 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5644/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2018) về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình và cơ quan liên quan rà soát, tính toán tổng thể, đồng bộ những tồn tại của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang tại các địa phương trên và nhu cầu đầu tư dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang; nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên (Bản chụp kèm theo) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, NN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 8255/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8255/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8255/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8255/VPCP-KTTH 2018 sử dụng vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8255/VPCP-KTTH 2018 sử dụng vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8255/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành31/08/2018
        Ngày hiệu lực31/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8255/VPCP-KTTH 2018 sử dụng vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8255/VPCP-KTTH 2018 sử dụng vốn khấu hao tài sản từ nguồn ngân sách

              • 31/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực