Công văn 825CV/GD

Công văn 825CV/GD thực hiện Quy định về cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 825CV/GD cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ


UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825 CV/GD
V/v triển khai thực hiện Quy định về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

Ninh Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các phòng, ban trực thuộc văn phòng Sở;
- Các phòng Giáo dục huyện, thị;
- Các trường THPT;
- Trường CĐSP;
- Trường Trung học KTKT-TC;
- Trung tâm Kỹ thuật HN-DN.

Sở Giáo dục-Đào tạo đã ban hành Quy định về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục. Để triển khai thực hiện Quy định trên từ 01/7/2002, Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các phòng, ban thuộc cơ quan văn phòng Sở, các phòng giáo dục huyện, thị, các trường THPT và đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của Sở Giáo dục-Đào tạo quy định về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, nhất là với cán bộ trực tiếp làm công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Thủ trưởng các đơn vị phải xác định nhiệm vụ, bố trí cán bộ, tổ chức, sắp xếp công việc trong đơn vị mình để triển khai việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

2. Các phòng Tiểu học, Trung học phổ thông và Giáo dục CN-GDTX thực hiện bàn giao các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục có từ 01/7/2002 trở lại đây, về phòng Tổng hợp-Hành chính trước ngày 31/7/2002. Việc cấp lại giấy chứng nhận thay bằng tốt nghiệp vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các phòng giáo dục huyện, thị chuẩn bị cán bộ phụ trách, cơ sở vật chất, các phương tiện cần thiết và triển khai thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (cấp đồng thời với bản chính và cấp từ sổ gốc) và xác nhận giấy tờ khác thuộc thẩm quyền.

4. Các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm thông báo cho người học biết Quy định của Sở để những người có nhu cầu cấp bản sao chủ động đăng ký số lượng cấp đồng thời với bản chính ngay từ đầu năm học cuối khóa; hàng năm, đăng ký danh sách học sinh, số lượng các loại bản sao, nộp lệ phí theo quy định gửi về Sở và Phòng giáo dục (đối với các trường tiểu học); triển khai thực hiện việc xác nhận các loại giấy tờ thuộc thẩm quyền của đơn vị mình theo đúng quy định.

5. Phòng Tổng hợp - Hành chính: Chuẩn bị các điều kiện và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, sổ sách do phòng Tiểu học, Trung học phổ thông và Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên bàn giao; tập hợp nhu cầu số lượng các loại bản sao văn bằng, chứng chỉ ở các đơn vị, gửi đăng ký về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

(Gửi kèm theo Công văn này Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định của Sở Giáo dục-Đào tạo và các loại biểu mẫu).

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP, TCCB.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
Nguyễn Kim Bảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 825CV/GD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu825CV/GD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2002
Ngày hiệu lực10/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 825CV/GD

Lược đồ Công văn 825CV/GD cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 825CV/GD cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu825CV/GD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Kim Bảng
        Ngày ban hành10/07/2002
        Ngày hiệu lực10/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 825CV/GD cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 825CV/GD cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

           • 10/07/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực