Công văn 826/TĐC-ĐGPH

Công văn số 826/TĐC-ĐGPH về việc Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 826/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 826/TĐC-ĐGPH
V/v Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Ngày 15/8/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 1119/TĐC-ĐGPH hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN), trong đó tại Phụ lục – Phương pháp thử của QCVN 2:2008/BKHCN, mục 4 – Kiểm tra kích thước và phạm vi bảo vệ quy định “Mũ được đội khít lên dạng dầu thử theo cỡ tương ứng và tiến hành kiểm tra”.

Để thống nhất cách thực hiện quy định này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn như sau:

1. Việc kiểm tra chu vi vòng đầu của mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (sau đây viết tắt là MBH):

Quy định “Mũ được đội khít lên dạng đầu thử theo cỡ tương ứng và tiến hành kiểm tra” được hiểu là khi kiểm tra chu vi vòng đầu của MBH, thử nghiệm viên đội MBH thử nghiệm lên dạng đầu thử sao cho MBH đội vừa khít vào 01 dạng đầu thử, sai số cho phép giữa chu vi vòng đầu của MBH và dạng đầu thử là + 0,5 cm. Chu vi vòng đầu được đo tại đường AA’ trong Hình 2 QCVN 2:2008/BKHCN.

2. Các dạng đầu thử để thực hiện các phép thử đối với MBH

TT

Cỡ dạng đầu có chu vi, mm

Khối lượng toàn bộ của khối va đập khi thử hấp thụ xung động, kg

1.

455

1,97 ± 0,75

2.

495

3,10 ± 0,10

3.

515

3,50 ± 0,11

4.

535

4,10 ± 0,12

5.

575

4,70 ± 0,14

6.

605

5,60 ± 0,16

7.

625

6,10 ± 0,18

3. Ngoài ra, khi có các loại MBH có chu vi vòng đầu đặc biệt cần thử nghiệm, các tổ chức chứng nhận hợp quy MBH nên tham khảo tiêu chuẩn BSI EN 960:2006 để có được các thông số cơ bản của dạng đầu thử cho phù hợp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận hợp quy biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Các đơn vị: TC, KHTC, TTra, VP, TTTCCL, Cục QLCLHH, Trung tâm TTin TĐC (để phối hợp)
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 826/TĐC-ĐGPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu826/TĐC-ĐGPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 826/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 826/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu826/TĐC-ĐGPH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành25/06/2009
        Ngày hiệu lực25/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 826/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 826/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm do Tổng cục Tiêu chuẩn

             • 25/06/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/06/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực