Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH

Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH về đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8273/BGDĐT-GDĐH
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các đại học, học viện,
- Các trường đại học và cao đẳng

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và chuẩn bị công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) đăng kí thông tin tuyển sinh năm 2012 như sau:

1. Thông tin đăng ký tuyển sinh gửi về Bộ

Thông tin đăng ký tuyển sinh của các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu gửi kèm) gồm:

a) Tên trường, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ Website của trường.

b) Tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

c) Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành

d) Vùng tuyển sinh.

đ) Chỉ tiêu tuyển sinh (tổng chỉ tiêu, chỉ tiêu trình độ đại học, chỉ tiêu trình độ cao đẳng).

e) Phương thức tuyển sinh (tổ chức thi hoặc không tổ chức, chỉ xét tuyển).

Thông tin đăng ký tuyển sinh của từng trường được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, sau khi các trường đã xác nhận tính chính xác của các thông tin đã đăng ký. Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinh được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Thông tin đăng ký tuyển sinh, các trường gửi chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua Email theo địa chỉ: [email protected] trước ngày 15/12/2011; Điện thoại: 04-38692392.

2. Thông tin về tuyển sinh do các trường thông báo

Các thông tin chi tiết khác về tuyển sinh của các trường do các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và chịu trách nhiệm về các thông tin đã thông báo (chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành; tên chuyên ngành đào tạo; mức học phí; số chỗ trong ký túc xá; môn thi năng khiếu, hệ số môn năng khiếu; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theo ngành, khối thi;...).

3. Chuyển đổi ngành đào tạo

Các trường chưa thực hiện việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục mới (quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học) phải hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 15/12/2011, để đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c)
- BCĐTS đại học, cao đẳng 2011
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

(kèm theo công văn số 8273/BGDĐT-GDĐH ngày 9/12/2011)

1. FILE THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2012 GỬI VỀ BỘ

Qui định cách đặt tên File dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trường_TTTS12.doc (ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA TTTS12.doc);

Yêu cầu các File dữ liệu được gõ theo kiểu Telex và sử dụng Font Time New Roman cỡ chữ 12

Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BKA

 

 

4500

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

- Trường tổ chức thi tuyển sinh

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04)3869.2104

Website: www.hut.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3000

Khoa học máy tính

 

D480101

A

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

A

 

.....................................

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1500

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

A

 

......................................

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột (1): Các ngành đào tạo ghi theo tên ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng.

- Cột (3): Mã ngành ghi theo mã ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng gồm 1 ký tự và 6 chữ số, ký tự D ứng với số 52 trình độ đại học, ký tự C ứng với số 51 trình độ cao đẳng.

- Cột (5): Ghi tổng chỉ tiêu của từng trình độ và tổng chỉ tiêu của trường.

- Cột (6): Ghi rõ vùng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh của trường là thi tuyển hay xét tuyển

2. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Điện thoại liên hệ)

.......Ngày .....tháng ..... năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8273/BGDĐT-GDĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH

Lược đồ Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8273/BGDĐT-GDĐH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8273/BGDĐT-GDĐH đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng

           • 09/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực