Công văn 828-CV/VPTW/nb

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 828-CV/VPTW/nb
V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các cơ quan đảng và đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04-4-2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu tăng 830.000 đồng, thực hiện từ ngày 01-5-2011; để đảm bảo mức thù lao phù hợp với công việc được giao, trên cơ sở chế độ chi bồi dưỡng tại Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 không còn phù hợp.

Văn phòng Trung ương Đảng điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp như sau:

1. Đối tượng và mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm

1.1. Đối tượng:

Mỗi chi bộ cơ sở; đảng bộ được chi 1 (một) suất bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp (kể cả cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp được giao nhiệm vụ).

1.2. Mức chi:

a) Chi bộ cơ sở được hưởng mức 0,1 mức lương tối thiểu/người/tháng.

b) Đảng bộ có dưới 20 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,12 mức lương tối thiểu/người/tháng.

c) Đảng bộ có từ 21 đến 40 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng.

d) Đảng bộ có từ 41 đến 60 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,18 mức lương tối thiểu/người/tháng.

e) Đảng bộ có từ 61 tổ chức đảng trực thuộc trở lên được hưởng mức 0,20 mức lương tối thiểu/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí đảm bảo: sử dụng số đảng phí được trích, giữ lại theo quy định ở tổ chức đảng mỗi cấp. Riêng đảng bộ các xã đặc biệt khó khăn do đảng bộ cấp trên chi và được hạch toán vào mục 7850 (chi cho công tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và cấp trên cơ sở), tiểu mục 7899 (khác).

Quy định này thực hiện từ 01-11-2011, thay thế Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu giải quyết.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 828-CV/VPTW/nb

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu828-CV/VPTW/nb
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2011
Ngày hiệu lực01/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu828-CV/VPTW/nb
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýNguyễn Huy Cường
        Ngày ban hành03/10/2011
        Ngày hiệu lực01/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm

             • 03/10/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực