Công văn 8281/TXNK-PL

Công văn 8281/TXNK-PL năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate 99%” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8281/TXNK-PL 2019 nhập khẩu mặt hàng Diammonium Phosphate 99%


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8281/TXNK-PL
V/v nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate 99%”

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long.
(Đ/c: số 1, đường số 50D, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.H Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 02/CV-HTL ngày 20/7/2019 của Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long về việc nhập khẩu mặt hàng là chất “Diammonium Phosphate 99%”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nhóm 31.05 áp dụng cho hàng hóa có mô tả “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg”.

2. Về chính sách:

a. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

b. Về thuế tự vệ:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì: Bộ Công thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02/3/2018 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón thì hàng hóa là phân bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20, 3105.10.90, 3105.20.00, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59 00, 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam, không thuộc đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ quy định tại Quyết định này thì phải chịu thuế tự vệ chính thức.

Đnghị Công ty căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế nhập khẩu và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định và được hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế; liên quan đến việc áp dụng thuế tự vệ, trường hợp mặt hàng nhập khẩu không dùng trong ngành phân bón mà dùng trong ngành công nghiệp cao su thì đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Cổ phần sản xuất & nhựa Hưng Thành Long được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8281/TXNK-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8281/TXNK-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8281/TXNK-PL

Lược đồ Công văn 8281/TXNK-PL 2019 nhập khẩu mặt hàng Diammonium Phosphate 99%


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8281/TXNK-PL 2019 nhập khẩu mặt hàng Diammonium Phosphate 99%
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8281/TXNK-PL
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành10/09/2019
        Ngày hiệu lực10/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8281/TXNK-PL 2019 nhập khẩu mặt hàng Diammonium Phosphate 99%

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8281/TXNK-PL 2019 nhập khẩu mặt hàng Diammonium Phosphate 99%

            • 10/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực