Công văn 8281/UBND-NNNT

Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu động vật sản phẩm động vật Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8281/UBND-NNNT
V/v đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được công văn số 3797/BNN-TY ngày 23/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật (có bản sao gửi kèm).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 127 Thành phố) chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng của huyện chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn trong triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, PVP N.N Sơn, NNNT, CT, TH;
- Lưu: VT, NNNT (Hồng 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Thuộc tính Công văn 8281/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8281/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu động vật sản phẩm động vật Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu động vật sản phẩm động vật Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8281/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu động vật sản phẩm động vật Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8281/UBND-NNNT năm 2013 đấu tranh chống buôn lậu động vật sản phẩm động vật Hà Nội

              • 06/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực