Công văn 829/TTg-ĐMDN

Công văn 829/TTg-ĐMDN về chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp Yên Thành thành Ban quản lý rừng phòng hộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 829/TTg-ĐMDN chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp Yên Thành thành Ban quản lý rừng phòng hộ  

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 496/BNN-ĐMDN ngày 24 tháng 02 năm 2011) và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2395/UBND.NN ngày 11 tháng 5 năm 2011) về việc chuyển Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty Lâm nghiệp Yên Thành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thành Ban quản lý rừng phòng hộ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty Lâm nghiệp Yên Thành thành Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn và Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính pháp lý của việc thu hồi và chuyển giao diện tích rừng phòng hộ cho hai đơn vị này quản lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, LĐ-TB&XH, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 829/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu829/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2011
Ngày hiệu lực25/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 829/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 829/TTg-ĐMDN chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 829/TTg-ĐMDN chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu829/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/05/2011
        Ngày hiệu lực25/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 829/TTg-ĐMDN chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 829/TTg-ĐMDN chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp

              • 25/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực