Công văn 830/TCHQ-GSQL

Công văn số 830/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Nội dung toàn văn Công văn 830/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 830/TCHQ-GSQL
V/v: XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần khuôn mẫu và máy

 

Trả lời công văn số 08/CV-2006 ngày 20/02/2006 của Quý Công ty về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ đã được quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm II, mục 2, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Theo đó, nếu hàng hóa của Công ty đáp ứng được các quy định về xuất, nhập khẩu tại chỗ nêu tại các văn bản dẫn trên thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa đó thực hiện theo hình thức xuất, nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Cục HQ Đà Nẵng;
- Lưu: VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 830/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu830/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2006
Ngày hiệu lực02/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 830/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 830/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu830/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành02/03/2006
        Ngày hiệu lực02/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 830/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 830/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

           • 02/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực