Công văn 8304/BKHĐT-KTNN

Công văn 8304/BKHĐT-KTNN năm 2017 về hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8304/BKHĐT-KTNN 2017 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 2017


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8304/BKHĐT-KTNN
V/v  hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ĐTPT năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sử dụng nguồn NSNN của một số địa phương. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh:

- Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu các dự án, svốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

3. Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo văn bản số 5431/BKHĐT-KTNN ngày 04/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Các Vụ: TCTT, T
HKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTNN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8304/BKHĐT-KTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8304/BKHĐT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8304/BKHĐT-KTNN

Lược đồ Công văn 8304/BKHĐT-KTNN 2017 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8304/BKHĐT-KTNN 2017 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8304/BKHĐT-KTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8304/BKHĐT-KTNN 2017 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8304/BKHĐT-KTNN 2017 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2016 2017

              • 10/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực