Công văn 8305/UBND-TNMT

Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 công khai thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8305/UBND-TNMT
V/v rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Thành phố.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4383/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/10/2014 về việc rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố, các đơn vị liên quan rà soát các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức do các ngành và các cấp đã thực hiện trong các năm qua để xác định và gửi Văn phòng UBND Thành phố đăng công khai trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố các tổ chức sử dụng đất đang còn vi phạm pháp luật đất đai quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai nhưng chưa được xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu gửi kèm) để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

2) Kể từ ngày 01/7/2014 năm 2014, sau khi thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm công bố công khai kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật thanh tra; đồng thời gửi báo cáo (theo mẫu gửi kèm) về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện, các trường hợp vi phạm đã được xử lý đ đăng công khai trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

3) Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan khi thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức có trách nhiệm tra cứu thông tin về tình hình vi phạm sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai. Trường hợp tổ chức đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai thì không được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm bản VB số 4383);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- Các sở, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, Các PCVP, Các phòng NCTH; TT Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, TN t,đ,b,n.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8305/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8305/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2014
Ngày hiệu lực28/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 công khai thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 công khai thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8305/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành28/10/2014
        Ngày hiệu lực28/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 công khai thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8305/UBND-TNMT năm 2014 công khai thông tin điện tử vi phạm pháp luật đất đai Hà Nội

           • 28/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực