Công văn 8307/BGDĐT-TCCB

Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8307/BGDĐT-TCCB
Về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Nhằm tổng kết, đánh giá công tác chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo một số nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả chuyển đổi đối với từng loại hình cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn (theo mẫu 1và mẫu 2 đính kèm).

2. Tình hình sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức trong biên chế nhà nước và ngoài biên chế nhà nước ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc diện chuyển đổi.

3. Những thuận lợi khó khăn và kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo của các sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và qua thư điện tử: [email protected] trước ngày 25 tháng 12 năm 2011.

Đề nghị các sở báo cáo đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Bộ trư­ởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo)
- UBND tỉnh (để phối hợp);
- L­ưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vui

 

Mẫu 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

(kèm theo công văn số 8307 /BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

Loại hình cơ sở giáo dục mầm non và kết quả chuyển đổi

Bán công sang tư thục

Bán công sang dân lập

Bán công sang công lập

Ghi chú

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày            tháng 12  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ

(ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(kèm theo công văn số 8307 /BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Loại hình cơ sở giáo dục phổ thông và kết quả chuyển đổi

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Ghi chú

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

 

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày            tháng 12  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ

(ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8307/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8307/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8307/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8307/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vui
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8307/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non

           • 12/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực