Công văn 832/BNN-KTHT

Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/BNN-KTHT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012 phê duyệt "Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2017". Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 2382/BNN-KTHT ngày 02 tháng 8 năm 2012 tạm thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Tuy nhiên, đến nay việc triển khai của các địa phương còn chậm, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án di dân tập trung và xen ghép đến thôn (bản) sát biên giới. Nhiều tỉnh chưa có dự án được phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 và các năm tiếp theo, đặc biệt là kế hoạch năm 2014.

Để thực hiện tốt mục tiêu của quy hoạch theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các việc sau:

1. Từ nay đến tháng 5/2013 hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án di dân tập trung và xen ghép đến thôn (bản) sát biên giới theo quy định chung hiện hành và danh mục trong báo cáo rà soát quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước hết tập trung từ 1 đến 3 dự án ở khu vực còn trống dân, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh để đầu tư đồng bộ, hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng đưa dân đến sinh sống ổn định lâu dài. Đồng thời gửi Quyết định phê duyệt dự án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo danh mục riêng trong kế hoạch hàng năm.

2. Xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư tại xã biên giới gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp trong tháng 6 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung kế hoạch của địa phương cần thể hiện:

a) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bố trí ổn định dân cư xã biên giới năm 2012 - 2013, nêu rõ những khó khăn, tồn tại cần giải quyết.

b) Dự kiến kế hoạch năm 2014 gồm:

- Danh mục dự án đầu tư di dân tập trung và xen ghép đến thôn (bản) sát biên giới, trong đó nêu đầy đủ về: tên dự án; số Quyết định, ngày, tháng, năm phê duyệt; tổng vốn được duyệt phân ra ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác; đã bố trí vốn đầu tư đến hết năm 2012 - 2013; dự kiến bố trí vốn đầu tư năm 2014.

- Khối lượng và vốn đầu tư các hạng mục thuộc dự án bố trí dân cư năm 2014 gồm: khai hoang, rà phá bom mìn, giao thông, thủy lợi, trường lớp học …

- Tổng số hộ, số khẩu bố trí ổn định

- Tổng mức vốn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

3. Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, các tỉnh bố trí kế hoạch lồng ghép thêm nguồn vốn của các chương trình, dự án khác đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để phát triển đồng bộ kinh tế xã hội điểm dân cư mới ở sát biên giới phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh trên;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 832/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu832/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực12/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu832/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành12/03/2013
        Ngày hiệu lực12/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg

              • 12/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực