Công văn 8320/VPCP-KTN

Công văn 8320/VPCP-KTN về kết quả giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m bể than Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8320/VPCP-KTN kết quả giai đoạn I Đề án điều tra đánh giá tiềm năng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8320/VPCP-KTN
V/v kết quả giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức - 300m bề than Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3495/BTNMT-KH ngày 28 tháng 9 năm 2012) về việc báo cáo thẩm định kết quả giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới -300m bể than Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m bể than Quảng Ninh và cho phép đề án được dừng ở kết quả giai đoạn I.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo kết quả giai đoạn I của Đề án nêu trên theo quy định.

3. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng chương trình nghiên cứu, đánh giá tổng thể bể than Quảng Ninh bằng các phương pháp hiện đại, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Trợ lý TTg, Các vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8320/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8320/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2012
Ngày hiệu lực18/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8320/VPCP-KTN kết quả giai đoạn I Đề án điều tra đánh giá tiềm năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8320/VPCP-KTN kết quả giai đoạn I Đề án điều tra đánh giá tiềm năng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8320/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành18/10/2012
        Ngày hiệu lực18/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8320/VPCP-KTN kết quả giai đoạn I Đề án điều tra đánh giá tiềm năng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8320/VPCP-KTN kết quả giai đoạn I Đề án điều tra đánh giá tiềm năng

              • 18/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực