Công văn 8322/VPCP-KTN

Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề ánTăng cường năng lực kiểm định chất lượng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8322/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam".

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 73/BC-BXD-ĐHĐA ngày 23 tháng 9 năm 2011, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7334/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 14673/BTC-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6641/BGTVT-QLXD ngày 17 tháng 10 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3040/BNN-XD ngày 24 tháng 10 năm 2011), Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2768/BKHCN-CNN ngày 7 tháng 11 năm 2011) về việc triển khai thực hiện đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện Đề án theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2010; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Về kinh phí thực hiện: căn cứ nội dung, nhiệm vụ và tiến độ của Đề án, Bộ Xây dựng thẩm định các nội dung; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8322/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8322/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8322/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề ánTăng cường năng lực kiểm định chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề ánTăng cường năng lực kiểm định chất lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8322/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề ánTăng cường năng lực kiểm định chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8322/VPCP-KTN triển khai đề ánTăng cường năng lực kiểm định chất lượng

           • 22/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực