Công văn 8323/BTC-TCDN

Công văn 8323/BTC-TCDN năm 2013 về báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Công văn 8323/BTC-TCDN 2013 báo cáo tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh 2012


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8323/BTC-TCDN
V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Điều 168 Luật Doanh nghiệp và khoản 7 Điều 10, khoản 3 Điều 24, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn, tổng công ty); các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là công ty mẹ - con), các công ty TNHH 1TV độc lập (sau đây gọi tắt là công ty độc lập); các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước (bao gồm: tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư) hiện do Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên):

1. Đối với các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (theo các Phụ lục số 1; 2; 3) của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý);

- Phân tích, đánh giá đối với các Doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư. Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Người đại diện để chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên (báo cáo chung theo Phụ lục số 4).

2. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập, công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên:

- Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Phụ lục số 4) gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con báo cáo đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

- Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội trước ngày 10/9/2013 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: nguyenthithuphuong1@mof.gov.vn).

Mọi thông tin, vướng mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Phương điện thoại: 04.22.20.28.28/5002; Di động: 01686.909.090.

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải kèm theo công văn này tại mục Thông báo trên Trang chủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8323/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8323/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8323/BTC-TCDN

Lược đồ Công văn 8323/BTC-TCDN 2013 báo cáo tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8323/BTC-TCDN 2013 báo cáo tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8323/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực27/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8323/BTC-TCDN 2013 báo cáo tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh 2012

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8323/BTC-TCDN 2013 báo cáo tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh 2012

             • 27/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực