Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV

Công văn số 8324/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai tín dụng đối với học sinh sinh viên năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 8324/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Tiếp theo Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/8/2008 về giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới HSSV các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở để học sinh, sinh viên biết về cơ hội có thể vay vốn ưu đãi để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề khi mình có hoàn cảnh khó khăn.

2. Vào đầu năm học các đơn vị phối hợp NHCSXH và Sở LĐ-TB&XH địa phương tổ chức buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên để trao đổi và giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên về chính sách này.

3. Tiếp tục hướng dẫn học sinh, sinh viên được vay vốn và đang nợ ngân hàng ký cam kết trả nợ sau khi tốt nghiệp ra trường và xác nhận theo mẫu giấy xác nhận mới do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành.

4. Các trường đào tạo phải tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá kết quả đã đạt được, nêu ra những mặt còn hạn chế, bất cập cần khắc phục để thực hiện tốt hơn chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên  và gửi báo cáo về Bộ trước 20/11/2008.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.8694029/0945.119.888, email: nhminh@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- VT. Phùng Khắc Bình (để b/c);
- NHCSXH (để phối hợp);
- Bộ LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8324/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2008
Ngày hiệu lực10/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8324/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành10/09/2008
        Ngày hiệu lực10/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009

             • 10/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực