Công văn 8328/VPCP-KGVX

Công văn 8328/VPCP-KGVX năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8328/VPCP-KGVX 2020 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8328/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 (Tờ trình số 96/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để h/c);
- UBVHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT,KGVX(03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8328/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8328/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2020
Ngày hiệu lực05/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(07/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8328/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8328/VPCP-KGVX 2020 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8328/VPCP-KGVX 2020 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8328/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành05/10/2020
        Ngày hiệu lực05/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (07/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8328/VPCP-KGVX 2020 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8328/VPCP-KGVX 2020 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em

              • 05/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực