Công văn 833/BGTVT-TC

Công văn 833/BGTVT-TC về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 833/BGTVT-TC đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/BGTVT-TC
V/v đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Tổng công ty;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác lập và thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Nhiều đơn vị đã tích cực chủ động trong công tác quyết toán dự án hoàn thành như: Ban Quản lý dự án 1, 85, 2, 7 các Sở GTVT Quảng Ninh, Kon Tum, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Yên Bái; Trường Đại học Hàng hải … Kết quả số dự án, giá trị thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp báo cáo về công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2011 thì đến nay còn nhiều công trình, dự án đã hoàn thành nhưng chưa được lập quyết toán hoặc đã lập nhưng chưa được phê duyệt quyết toán. Kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2011 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục chưa đạt yêu cầu tiến độ, trong đó Cục Đường thủy nội địa và Cục Hàng hải Việt Nam trong năm 2011 chưa có dự án, công trình được thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đôn đốc các bộ phận tham mưu trong công tác lập quyết toán dự án hoàn thành cũng như phối hợp với các cấp có thẩm quyền trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 432/VPCP-KTTH ngày 20/1/2011, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 654/BGTVT-TC ngày 30/1/2011, chỉ đạo các bộ phận liên quan đẩy mạnh công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình, dự án thuộc thẩm quyền và các công trình, dự án đã được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Quyết định số 2493/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đẩy mạnh thẩm tra phê duyệt các dự án nhóm B do các đơn vị cấp dưới Tổng cục, các Cục làm chủ đầu tư; các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục.

2. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01/3/2012 về việc:

- Thành lập bộ phận tham mưu công tác quyết toán dự án hoàn thành tại đơn vị mình. Bộ phận tham mưu có trách nhiệm phân công rõ, cụ thể nhiệm vụ; tổ chức rà soát và đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện kiểm toán dự án theo quy định; phối hợp kịp thời với các cấp có thẩm quyền trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời về những tồn tại khó khăn, vướng mắc đối với từng công trình, dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán hoặc đã lập nhưng chưa đủ điều kiện phê duyệt quyết toán và đề xuất phương án xử lý.

3. Các cơ quan tham mưu của Bộ có trách nhiệm phối hợp kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Bộ Giao thông vận tải đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT, KCHTGT, KHCN;
- Thanh tra Bộ;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu VT, TC (Hiếu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 833/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu833/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2012
Ngày hiệu lực13/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 833/BGTVT-TC đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 833/BGTVT-TC đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu833/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành13/02/2012
        Ngày hiệu lực13/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 833/BGTVT-TC đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 833/BGTVT-TC đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

              • 13/02/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/02/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực