Công văn 833/VPCP-NN

Công văn 833/VPCP-NN năm 2018 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo bài Làng nghề truyền thống trước “cơn lốc” đô thị hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 833/VPCP-NN 2018 nghiên cứu xử lý thông tin báo Làng nghề truyền thống


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9971/BNN-KTHT ngày 30 tháng 11 năm 2017) và Bộ Công Thương (văn bản số 11809/BCT-CTĐP ngày 14 tháng 12 năm 2017) về việc xử lý thông tin trên Báo Lao động điện tử ngày 01 tháng 11 năm 2017 đăng bài Làng nghề truyền thống trước “cơn lốc” đô thị hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với làng nghề; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc các làng nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi, khuyến khích và chú trọng đào tạo nghệ nhân.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2018; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình bảo tn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển du lịch bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh nghiên cứu, tích hp quy hoạch bảo tồn và phát triển các làng nghề cần duy trì lâu dài vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và đảm bảo làng nghề phát triển bền vững.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn;

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ LĐTBXH;
- Báo Lao động điện tử;
- Hiệp hội Làng nghề Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Tổ trưởng Tổ TV kinh tế của TTg; các Vụ: CN, KGVX, TKBT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN(02). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 833/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu833/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 833/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 833/VPCP-NN 2018 nghiên cứu xử lý thông tin báo Làng nghề truyền thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 833/VPCP-NN 2018 nghiên cứu xử lý thông tin báo Làng nghề truyền thống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu833/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 833/VPCP-NN 2018 nghiên cứu xử lý thông tin báo Làng nghề truyền thống

              Lịch sử hiệu lực Công văn 833/VPCP-NN 2018 nghiên cứu xử lý thông tin báo Làng nghề truyền thống

              • 23/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực