Công văn 834/QLCL-CL1

Công văn 834/QLCL-CL1 năm 2015 về thông tin khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 834/QLCL-CL1 2015 khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/QLCL-CL1
V/v thông tin khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 30/3/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công thư số Ref. Ares (2015)1308322 - 25/03/2015 của Cơ quan thẩm quyền EU giải thích về khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU theo quy định số 1169/2011/EC ngày 25/10/2011 của Liên minh Châu Âu. Theo nội dung của công thư này, Cơ quan thẩm quyền EU khẳng định: Khối lượng tịnh (Net weight) của sản phẩm được mạ băng là khối lượng tịnh của sản phẩm không bao gồm khối lượng nước mạ băng và phải được thể hiện không những trên nhãn hàng hóa mà còn trên chứng thư kèm theo lô hàng (chi tiết xem văn bản gửi kèm). Về việc này, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Thực hiện đúng quy định số 1169/2011/EC ngày 25/10/2011 của Liên minh Châu Âu khi đăng ký, kiểm tra chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để cập nhật và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định 1169/2011/EC nêu trên khi xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

- Trường hợp các cơ quan kiểm soát cửa khẩu thuộc EU tiếp tục có văn bản liên quan đến việc khai báo khối lượng tịnh trong chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu không đúng với quy định 1169/2011/EC, đề nghị doanh nghiệp thông báo về Cục để có biện pháp xử lý, phản hồi với Cơ quan thẩm quyền EU.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

- Chuyển tiếp văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU trên địa bàn. Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản này.

- Ngừng thể hiện thông tin khối lượng tịnh (Net weight) bao gồm cả khối lượng mạ băng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày ban hành văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan CL Trung bộ/Nam bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 834/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu834/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2015
Ngày hiệu lực31/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 834/QLCL-CL1 2015 khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 834/QLCL-CL1 2015 khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu834/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýTrần Bích Nga
        Ngày ban hành31/03/2015
        Ngày hiệu lực31/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 834/QLCL-CL1 2015 khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

              Lịch sử hiệu lực Công văn 834/QLCL-CL1 2015 khối lượng tịnh của lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

              • 31/03/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực