Công văn 834/TCTHADS-TCCB

Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/TCTHADS-TCCB
V/v đăng tải thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp
- Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng CNTT;
- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); ngày 22/3/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023.

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Tổng cục THADS đề nghị Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng tải Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS và Trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời hạn đăng thông báo là 30 ngày, kể từ ngày 22/3/2023.

(Gửi kèm Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục THADS)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, BTP;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Ngọc Vũ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 834/TCTHADS-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu834/TCTHADS-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 834/TCTHADS-TCCB

Lược đồ Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu834/TCTHADS-TCCB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành22/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

              • 22/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực