Công văn 8346/VPCP-PL

Công văn 8346/VPCP-PL năm 2017 về công tác giám định tư pháp trong chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8346/VPCP-PL 2017 công tác giám định tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8346/VPCP-PL
V/v công tác giám định tư pháp trong chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét Báo cáo s 179/BC-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về một số biện pháp giải quyết những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp phục vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Bộ Tư pháp tại phần II Báo cáo trên;

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện những giải pháp tại phần II Báo cáo trên, đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hin.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan thường trực - Bộ Tư pháp
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KGVX;
- Lưu: VT, PL (3). Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8346/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8346/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8346/VPCP-PL

Lược đồ Công văn 8346/VPCP-PL 2017 công tác giám định tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8346/VPCP-PL 2017 công tác giám định tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8346/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Bộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành09/08/2017
        Ngày hiệu lực09/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8346/VPCP-PL 2017 công tác giám định tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8346/VPCP-PL 2017 công tác giám định tư pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng

             • 09/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực